PSV de Giessenruiters
 Paardensportvereniging met plezier en passie.

Rijbaan- en huisregels

Onderstaande regels gelden voor alle rij-bakken waar op dat moment geen groepslessen
of wedstrijden gehouden worden.


* Altijd de Horse Info app gebruiken voor het reserveren van rijbakken.
* Giessenruiters mogen van alle rijbakken gebruik maken.
* Binnenbak gebruik: Maximaal 1 Giessenruiter lid tegelijk(niet pensionklant zijnde) tijdens piekuren
(van 18.30 tot 20.30 uur).
* Privélessen van Giessenruiterleden tijdens piekuren (18.30 tot 20.30 uur) alleen in één van de
buitenbakken.
* Openingstijden: Maandag t/m vrijdag : 8.00 – 22.00 uur
Zaterdag: 8.00 – 19.00 uur
Zondag: Gesloten

Huisregels
*  Tijdens het rijden op het terrein of daarbuiten is het dragen van een veiligheidscap en rijkleding met daarbij behorend voor de paardensport passend schoeisel verplicht.
*  Ouders/verzorgers van kinderen dienen hun kinderen zoveel mogelijk in de gaten te houden, en te attenderen op de gevaren en risico’s van het spelen op een hippische accommodatie.
*  Het is niet toegestaan om op foerage (stro-, hooi- en kuilbalen) en machines te spelen.
*  Met uitzonderingen van de locaties die daartoe expliciet zijn aangewezen geldt voor het gehele terrein een rookverbod. Het rookverbod geldt ook op het paard of menwagen.
*  Aanwijzingen van het stalpersoneel en instructeurs dienen opgevolgd te worden.
*  De stalgangen dienen netjes te zijn en vrij van obstakels, harnachement, poetsspullen,  gereedschap e.d. moeten direct na gebruik worden opgeruimd in de daarvoor bedoelde ruimtes.
*  Het gebruikte harnachement van iedere combinatie (ook van pensionklanten) dient goed onderhouden te zijn en minimaal 1 keer per maand gecontroleerd te worden op gebreken en slijtage.
*  Aanwezigen op het terrein dienen zich rustig te gedragen en dienen op veilige afstand van de rijbaan te blijven. Zij mogen zich niet ongevraagd met de gang van zaken tijdens het rijden/instructie bemoeien.
*  Honden zijn niet toegestaan.
*  Tijdens het rijden dienen de rijbaanregels in acht genomen te worden.
*   Alcoholgebruik voor of tijdens het rijden of mennen is niet toegestaan.
*  Het gebruik van een mobiele telefoon is tijdens het rijden niet toegestaan.
*  De accommodatiehouder heeft het recht om een bezoeker die handelt in strijd met de bepalingen van deze huisregels de toegang met onmiddellijke ingang te weigeren.

Rijbaan regels
*        Bij het rijden dienen alle ruiters een goed passende veiligheidshelm met CE-markering en EN-138:2012 teken te dragen.
*        Daar waar een snelheidselement aanwezig is, zijn menners en overige opzittende ook verplicht een veiligheidshelm te dragen.
*        Het voornemen om in of uit de rijbaan te gaan, moet luid worden gevraagd en aangekondigd , door bijvoorbeeld “deur vrij!” te roepen.
*        Op- en afstijgen dient op de AC-lijn te gebeuren. De paarden dienen op voldoende afstand van elkaar te staan en met de hoofden in dezelfde richting.
*       Indien een ruiter of menner alleen in de rijbaan rijdt dient deze een mobiele telefoon bij zich te dragen.
*        Tijdens het rijden of mennen dient de rijbaan gesloten te zijn.
*        Wanneer een buitenrijbaan geen omheining heeft en deze dus niet afgesloten kan worden,  mag er met maximaal 4 ruiters tegelijkertijd gereden worden en dient het terrein wanneer de rijbaan in gebruik is afgesloten te zijn.
*        De combinatie welke op de linkerhand rijdt heeft bij elkaar passeren voorrang op de hoefslag (dus rechts houden).
*       Degene die op dezelfde hand een snellere gang heeft en/of zijgangen rijdt heeft altijd voorrang (en dus ook de hoefslag).
*        Niet snijden en elkaar de ruimte geven bij het passeren.
*       Het springen over een hindernis moet worden aangekondigd als er ook andere ruiters in de rijbaan rijden, door bijvoorbeeld “hindernis vrij!” te roepen.
*        Bij het rijden dienen alle ruiters rijlaarzen te dragen of stevige schoenen met een gladde doorlopende zool en een hak, gecombineerd met chaps. De rijlaarzen of schoenen dienen ruim in de stijgbeugels te passen.
*       Ruiters mogen geen grote, uitstekende en/of loshangende sieraden en losse kleding dragen.


 
 
 
E-mailen
Info