PSV de Giessenruiters
 Paardensportvereniging met plezier en passie.

Onze missie en visie

Missie
Paardensport Vereniging (PSV) De Giessenruiters is een vereniging die  de mogelijkheid biedt aan mensen van jong tot oud uit gemeente Zederik en omstreken, om op een plezierige en verantwoorde wijze de paardensport te kunnen beoefenen, passend bij hun ambitie.
De vereniging draagt zorg voor het aanbod van een zo perfect mogelijke accommodatie en streeft er naar, dit op een zo optimaal mogelijke en financieel -verantwoorde wijze  te realiseren.
De vereniging -dient een positieve uitstraling te hebben naar een ieder waarbij - zij veel waarde -hecht aan een goede sfeer, sportiviteit, saamhorigheid en wederzijds respect. Ieder lid moet zich binnen –de  vereniging thuis kunnen voelen.
Het welzijn van het paard en de paardensporter staan –hierbij  centraal.
(In alle Hippische disciplines uitgezonderd draf- en rensport)

Visie
PSV De Giessenruiters zet zich in om ledenbehoud en ledengroei te realiseren.
De vereniging wil de komende jaren nog beter aansluiten bij de behoeften van de verschillende typen leden en hun ambitie. Het aanbod moet meer op maat en van goede kwaliteit zijn.
Van –de leden  –wordt verwacht  dat zij de missie en de visie onderschrijven en hier naar vermogen een bijdrage aan leveren. –Er wordt een wisselwerking –nagestreefd  tussen de leden en de vereniging met andere woorden: "wat kan ik voor de vereniging betekenen en wat kan de vereniging mij bieden?".

Doelstellingen
PSV De Giessenruiters:
· draagt zorg voor lessen door gediplomeerde instructeurs.
· draagt er zorg voor dat alle veiligheidsregels gesteld door de KNHS worden nageleefd.
· draagt er zorg voor dat de rijbaan minimaal 40 weken per jaar beschikbaar is.
· biedt haar leden de mogelijkheid zich te ontwikkelen en te verdiepen in  verschillende facetten van de paardensport.
· zorgt er voor dat er een passend aanbod is aan activiteiten op theoretisch en praktisch gebied voor haar leden.
· streeft ernaar ouders, verzorgers en vrijwilligers meer te betrekken bij de georganiseerde activiteiten en deze bij te laten dragen aan het bereiken van onze doelstellingen.
· draagt  bij aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van haar leden d.m.v. het in de buitenlucht bewegen en omgaan met mens en dier.
· draagt zorg voor een optimale communicatie naar alle belanghebbenden.
· draagt zorg voor het behoud van een goede samenwerking met Manege de Schakel.

Bepalingen
Manege de Schakel, als eigenaar van de accomodatie, is eindverantwoordelijke en bepaalt in die hoedanigheid de (gedrags)regels die gelden op het terrein.
Leden van de Giessenruiters:
· dienen terdege kennis te nemen van die regels en zich daar aan te houden.
· zijn verplicht e.v.t. extra maatregelen (bv ivm Covid-19) in acht te nemen.
· dienen zich voor het gebruik van de rijbanen in te schrijven via de app. en ook daar in, en tijdens het rijden, de geldende regels, aantal personen en/of beperkingen in acht te nemen.
· dienen, als zij een rijbaan willen gebruiken anders dan waar ze volgens de statuten en de missie van de vereniging voor onze leden voor bedoeld zijn ( het beoefenen van de paard- en ponysport (statuten art. 2b en 2c), vooraf contact op te nemen met Manege de Schakel en afspraken te maken over zowel tijd en kosten voor het gebruik van de rijbaan.
· kunnen bij niet naleving of overtreding van de geldende regels, vastgesteld door de vereniging of Manege de Schakel, persoonlijk worden aangesproken of terechtgewezen en dienen onverwijld gehoor te geven aan het gestelde.
· Om die reden is het alleen leden van de vereniging toegestaan de rijbanen te  betreden en de sport of les als zodanig te beoefenen.

Klik hier om onze AVG in te zien


 
 
 
E-mailen
Info