Missie

Paardensport Vereniging (PSV) De Giessenruiters is een vereniging die  de mogelijkheid biedt aan mensen van jong tot oud uit gemeente Zederik en omstreken, om op een plezierige en verantwoorde wijze de paardensport te kunnen beoefenen, passend bij hun ambitie.
De vereniging draagt zorg voor het aanbod van een zo perfect mogelijke accommodatie en streeft er naar, dit op een zo optimaal mogelijke en financieel -verantwoorde wijze  te realiseren.

De vereniging dient een positieve uitstraling te hebben naar een ieder waarbij  zij veel waarde hecht aan een goede sfeer, sportiviteit, saamhorigheid en wederzijds respect. Ieder lid moet zich binnen de  vereniging thuis kunnen voelen.

Het welzijn van het paard en de paardensporter staan hierbij  centraal.

(In alle Hippische disciplines uitgezonderd draf- en rensport)

 

Visie

PSV De Giessenruiters zet zich in om ledenbehoud en ledengroei te realiseren.

De vereniging wil de komende jaren nog beter aansluiten bij de behoeften van de verschillende typen leden en hun ambitie. Het aanbod moet meer op maat en van goede kwaliteit zijn.

 Van de leden  wordt verwacht  dat zij de missie en de visie onderschrijven en hier naar vermogen een bijdrage aan leveren. Er wordt een wisselwerking nagestreefd  tussen de leden en de vereniging met andere woorden: "wat kan ik voor de vereniging betekenen en wat kan de vereniging mij bieden?".

 

Doelstellingen

PSV De Giessenruiters:

·         draagt zorg voor lessen door gediplomeerde instructeurs.

·         draagt er zorg voor dat alle veiligheidsregels gesteld door de KNHS worden nageleefd.

·         draagt er zorg voor dat de rijbaan minimaal 40 weken per jaar beschikbaar is.

·         biedt haar leden de mogelijkheid zich te ontwikkelen en te verdiepen in  verschillende facetten van de paardensport.

·         zorgt er voor dat er een passend aanbod is aan activiteiten op theoretisch en praktisch gebied voor haar leden.

·         streeft ernaar ouders, verzorgers en vrijwilligers meer te betrekken bij de georganiseerde activiteiten en deze bij te laten dragen aan het bereiken van onze doelstellingen.

·         - draagt  bij aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van haar leden d.m.v. het in de buitenlucht bewegen en omgaan met mens en dier.

·         draagt zorg voor een optimale communicatie naar alle belanghebbenden.

·         draagt zorg voor het behoud van een goede samenwerking met Manege Schakel.

 

Kernwaarden

Onze kernwaarden zijn:

Passie, Betrokkenheid en vakkundigheid.