Tarieven 2019

 

Kosten lidmaatschap:

Basiscontributie:                                             €   20,00              

(alle leden, inclusief rustende leden)

 

Rijdend lid met les (tot 18 jaar):                     € 150,00

(mogelijkheid tot gebruik maken van alle banen van Manege de Schakel)

 

Rijdend lid met les (vanaf 18 jaar):                € 195,00

(mogelijkheid tot gebruik maken van alle banen van Manege de Schakel)

 

Accommodatielid/baklid:                                € 105,00

(mogelijkheid tot gebruik maken van alle banen van Manege de Schakel)

 

Activiteitenlid/Startpaslid:                              €   30,00

 

Menlid met les:                                                € 285,00

(mogelijkheid tot gebruik maken van alle banen van Manege de Schakel)

 

 

Onze vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS).

 

Alle leden (behalve rustende leden) worden aangemeld bij de KNHS.

De kosten die daarbij horen worden apart gespecificeerd op de nota.

 

Leden dienen zich schriftelijk op te geven bij het verenigingssecretariaat.

 

Bij een lidmaatschap waar de mogelijkheid tot gebruik van alle banen van Manege de Schakel

bij zit, is het installeren en gebruiken van de app 'horse info' noodzakelijk.

 

Voor het opgeven, afmelden of wijzigen van je lidmaatschap staan kunt u gebruik maken van 'Formulieren'.

 

Afmeldingen moeten uiterlijk 15 november van het lopende jaar worden doorgegeven, dit i.v.m. het KNHS-lidmaatschap.

Na deze datum ben je alsnog de kosten voor het lidmaatschap van de KNHS verschuldigd plus je basiscontributie voor het volgende jaar