Tarieven 2019

 

Kosten lidmaatschap:

 

Basiscontributie:                                             €   20,00              

(alle leden, behalve rustende leden)

 

Rustend lid:                                                     €   20,00

 

Rijdend lid met les tot 18 jaar:                       € 171,75

inclusief basiscontributie en knhs kosten

(mogelijkheid tot gebruik maken van alle banen van Manege de Schakel)

 

Rijdend lid met les vanaf 18 jaar:                  € 236,75

inclusief basiscontributie en knhs kosten

(mogelijkheid tot gebruik maken van alle banen van Manege de Schakel)

 

Accommodatielid/baklid:                                € 146.75

inclusief basiscontributie en knhs kosten

(mogelijkheid tot gebruik maken van alle banen van Manege de Schakel)

 

Activiteitenlid/Startpaslid:                              €   71.75

inclusief basiscontributie en knhs kosten

 

Menlid met les:                                                € 326.75

inclusief basiscontributie en knhs kosten

(mogelijkheid tot gebruik maken van alle banen van Manege de Schakel)

 

 

Onze vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS).

 Alle leden (behalve rustende leden) worden aangemeld bij de KNHS.

De kosten (€ 21,75) die daarbij horen worden apart gespecificeerd op de nota.

 

Leden dienen zich schriftelijk op te geven bij het verenigingssecretariaat.

 

Bij een lidmaatschap waar de mogelijkheid tot gebruik van alle banen van Manege de Schakel

bij zit, is het installeren en gebruiken van de app 'horse info' noodzakelijk.

 

Voor het opgeven, afmelden of wijzigen van je lidmaatschap staan kunt u gebruik maken van 'Formulieren'.

 

Afmeldingen moeten uiterlijk 15 november van het lopende jaar worden doorgegeven, dit i.v.m. het KNHS-lidmaatschap.

Na deze datum ben je alsnog de kosten voor het lidmaatschap van de KNHS verschuldigd plus je basiscontributie voor het volgende jaar